Už lumpačíme, máme 6 a půl týdne :)

Eddie Madry Maltese - rezervovaný

Eddie 28 01-2018 6weeks 2a Eddie 28 01-2018 6weeks 17a Eddie 28 01-2018 6weeks 34a

Eliot Madry Maltese - rezervovaný

Eliot 28 01 2018 6weeks 9a Eliot 28 01 2018 6weeks 18a Eliot 28 01 2018 6weeks 39a

Emily Madry Maltese - rezervovaná

Emily 28 01 2018 6weeks 3a Emily 28 01 2018 6weeks 22a Emily 28 01 2018 6weeks 29a

Ennie Madry Maltese - rezervovaná

Ennie 28 01 2018 6weeks 1a Ennie 28 01 2018 6weeks 25a Ennie 28 01 2018 6weeks 47aWebdesign pre chovatelov